Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Ochranná známka

z

 

Číslo zápisu:                            346639

Druh známky:                         Kombinovaná

Datum podání:                        30. 9. 2014

Datum zápisu:                         17. 6. 2015

 

Vznik práva přednosti:           30. 9. 2014

Číslo spisu:                              516740

 

Datum zveřejnění přihlášky:

11.03.2015

 

Vlastník:                                  

Kateřina Kloudová

680 01 Boskovice

 

Licence je pronajata Katherine z.s.

 

Seznam výrobků a služeb:

nosiče pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče pro zvukový záznam a video záznam, softwarové aplikace pro mobilní telefony s tematikou lidského chování, etikety a mezilidských vztahů pro děti a dospívající a výuku ve školách

učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, skripta, knihy

tvorba a realizace výchovných interaktivních programů jako součást výuky v mateřských, základních a středních školách v oblasti etikety, vystupování, zdokonalování osobní prezentace, image a mezilidských vztahů, školení pedagogických sborů v oblasti etikety a profesionální image ve školství, vzdělávání lektorů, vzdělávání přes Internet

Třídy výrobků a služeb: 9, 16, 41