Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

informace

VÝCHOVNÉ PROGRAMY:

ETIKETA A ŠKOLNÍ ŘÁD 1, ETIKETA A ŠKOLNÍ ŘÁD 2

- lektor přijede

- délka: 45 min

- program s č.2 navazuje na program č.1 / ideál nejdříve objednat první program /

- obsah a náročnost jsou přizpůsobeni podle věku žáků

- vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ

- lektor postupuje, po ukončení jednoho programu, z jedné skupiny do druhé

- v jedné skupině mohou být 1-2 třídy do max. počtu 30-45 žáků / minimum 20 žáků !! viz. ceník /

- během dne až 5 skupin

- učitel je přítomen

- program je praktický, žáci vše předvádějí s vedením lektora

- uspořádání třídy: lavice na kraj, židličky do tvaru U

- nácvik pravidel společenského chování, které jsou přizpůsobeny školnímu prostředí

- OBSAH programu: zdravení, představování, vcházení do školy, třídy a kabinetu, vytvoření čestného místa pro  učitele, chůze na chodbě, voba správců školního řádu....atd.

- volba tzv. správce pozdravu - ten získává odznak s nápisem: Je normální zdravit paní učitelku a pana učitele...odznak se v kolektivu pak střídá podle rozhodnutí učitele.

 

ETIKETA STOLOVÁNÍ

- uspořádání třídy jak u výchovného programu Etiketa a školní řád

- škola připraví 1x: hluboký a mělký talíř, příbory, malou a velkou lžíci, sklenku

- navíc jedna lavice s židlí, jsou umístěny uprostřed prostoru, kde židličky jsou uspořádany do tvaru U

 

MINI Projektový den

DEN S ETIKETOU

- délka 60 min pro 1 skupinu 

- 1 skupinu tvoří 1-2 třídy

- propojení výchovných programů ETIKETA A ŠKOLNÍ ŘÁD 1, ETIKETA A ŠKOLNÍ ŘÁD 2 + vzdělávací kvíz, úkol, hra / téma č. 1/

- rozdíl myšlení muže a ženy, pravidla chování před 100 lety a dnes + test, hra, teorie, nácvik / téma č. 2/

Uspořádání třídy je jak u výchovného programu, během dne se postupně mohou vystřídat max. 4 skupiny.

téma č.1: etiketa a školní řád.

téma č.2: muž x žena

 

PROJEKTOVÝ DEN:

- úkoly, soutěže, testy

- manuál s harmonogramem pošleme na vyžádání

- možnost vytvoření akce přímo podle požadavků školy

 

OBJEDNÁVKA JE ZÁVAZNÁ !!

STORNO PODMÍNKY:

- 30 - 15 DNŮ PŘED AKCÍ ...... STORNOVACÍ POPLATEK 0 KČ

- 14 DNŮ - 1 DEN PŘED AKCÍ ......STORNOVACÍ POPLATEK 500 KČ

POKUD ZAŽÁDÁTE O JINÝ TERMÍN, NEBUDE STORNOVACÍ POPLATEK ÚČTOVÁN.

 

OBJEDNÁVKY:

vyplňte formulář ZDE: