Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Vzdělávací hry

Teambuildingové hry

Slovo teambuilding pochází z anglických slov "team" = tým a "building" = budování. Dohromady tedy něco jako tvorba či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod.

Jedná se o jakýsi outdoorový trénink, při kterém mají zaměstnanci možnost se poznat v jiném světle, z jiného úhlu pohledu.
Setkají se spolupracovníci, kteří se doposud znali jen z kanceláře, z porad či obchodních jednání nebo dokonce spolu dosud komunikovali pouze telefonicky nebo elektronicky. Mohou se setkat podřízení s nadřízenými a spolupracovat spolu na "stejné úrovni". Jedná se o jakýsi netradiční, zcela jiný způsob vzdělávání, který využívá nejrůznější interaktivní metody, jakou je hraní her, řešení modelových situací, řešení nejrůznějších úloh apod.


Při teambuildingu se uplatňuje tzv. metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem v týmu si lépe uvědomit svou "roli", zjistit, jakým způsobem spolu mohou efektivněji komunikovat a spolupracovat, a tato zjištění pak aplikovat a rozvíjet v běžném pracovním vztahu. Členové týmu tak mají v rámci teambuildingu jedinečnou šanci poznat svůj tým, zjistit hlouběji, jak funguje a jakými kroky lze dosáhnout jeho lepší efektivnosti.


K čemu slouží?
Cílem teambuildingu je stmelit pracovníky dohromady, pomoci jim vzájemně se poznat, utužit jejich vztahy, naučit je spolu komunikovat a spolupracovat, lépe řešit krizové situace, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit schopnosti vést lidi atd. Stručněji řečeno, úkolem teambuildingu je naučit tým fungovat efektivněji, produktivněji, přičemž nechybí dobrá nálada, legrace a celkově pozitivní atmosféra.


 

 

PRO PEDAGOGY - netradiční, ale efektivní způsob vzdělávání: 

Na stanovištích v okolí školy jsou rozmístěny úkoly pro účastníky, kteří je musí najít podle souřadnic GPS.

Následuje vyhodnocení ve třídách, školení. 

 

HRA

 

 

 

 

 

REDITEL

ZAK

DVERE

Hra je radost.

Učení při hře jest

radostné učení.

J. Á. KOMENSKÝ

hra

AMOS

- rozdělení do skupin

- práce s GPS

- stanoviště  s úkoly

- po ukončení školení

- vyhodnocení a vítěz

- zábava a vzdělávání

- JEN PRO PEDAGOGY

 tabule