Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Pro MŠ

mš

 

Na základě požadavků jsme vytvořili vzdělávací seminář pro pedagogy s názvem: Etiketa do škol.

V rámci školení MŠ je i prezentace výchovného programu: Etiketa do MŠ. 

Lektor přijede. Termíny od května 2018, pro MŠ i v době prázdnin nebo přípravného týdne.
Cena: 4 800 Kč

 

Obsah semináře:

- nejčastější připomínky pedagogů na chování žáků ve školách

- důvody a postupy tvorby výchovných programů pro MŠ a ZŠ

- pravidla etikety ve školním prostředí / podpora autority pedagoga, nadřízený x podřízený, rodič x pedagog /

- image, první dojem

- přednáška, testy, praktický nácvik

- výchovný program Etiketa do MŠ / zdravení, vcházení do místností, představování, stolování /

 

Výchovné programy se konají z 80 % v základních školách.  Pokud si to škola vyžádá, jsou na akci přítomni i děti z MŠ, převážně předškoláci. Samostané programy pro MŠ jsou zkráceny, max. 30 min. 

 

Podmínky pro přihlášení na seminář:

- objednávka, vyplnění formuláře viz. níže

- zvolení termínu, času

- zaplacení faktury

- lektor přijede

 

Souhlas: *

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto