Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Sponzoring

Veřejná sbírka

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Č.j.: JMK/139219/2014   SpZn: S-JMK/139219/2014/OSPŽ

vydává OSVĚDČENÍ

o datu přijetí oznámení a konání veřejné sbírky podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zahájení sbírky: 17.12.2014

č.ú.: 2900706745/2010


Účel sbírky: Shromáždění finančních prostředků na:

- realizaci výchovných programů do základních škol na podporu společenského chování

- realizaci vzdělávacích pořadů podporujících pozitivní vztahy k druhým lidem

- realizaci vzdělávání - lektorskou činnost

 

Peníze na podporu celkové činnosti spolku posílejte na účet Fio banky: 2000716411/2010

firmy