Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Další vzdělávání

Etiketa do škol

Na základě požadavků jsme vytvořili vzdělávací seminář pro pedagogy s názvem: Etiketa do škol.

V rámci školení ZŠ je i prezentace výchovného programu: Etiketa a školní řád

Lektor přijede. Termíny od května 2018, pro MŠ i v době prázdnin nebo pro ZŠ v době přípravného týdne.
Cena: 4 800 Kč

 

Obsah semináře:

- nejčastější připomínky pedagogů na chování žáků ve školách

- důvody a postupy tvorby výchovných programů pro MŠ a ZŠ

- pravidla etikety ve školním prostředí

 / podpora autority pedagoga, nadřízený x podřízený, muž x žena, žák x rodič x učitel /

- image, první dojem

- přednáška, testy, praktický nácvik

- výchovný program Etiketa a školní řád / zdravení, vcházení do místností, představování, stolování,..... /

 

Výchovné programy se konají z 80 % v základních školách. Pokud si to škola vyžádá, jsou na akci přítomni i děti z MŠ, převážně předškoláci. Samostané programy pro MŠ jsou zkráceny, max. 30 min.

 

Podmínky pro přihlášení na seminář:

- objednávka, vyplnění formuláře viz. níže

- zvolení termínu, času

- zaplacení faktury

- lektor přijede

 

škola

Souhlas: *

REDITEL

ZAK

DVERE

Hra je radost.

Učení při hře jest

radostné učení.

J. Á. KOMENSKÝ

hra