Katherine, z. s.

vzdělávání a sociální činnost

Etiketa ZDARMA

etiketa

 

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat neziskovou organizaci – darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

 DETI

Bonus Etiketa ZDARMA můžete získat tehdy, zda poskytnete dar: / délka školení dle výše daru /

Firma: min. 5 000Kč

Jednotlivec: min. 2 000 Kč

 

Pokud máte zájem o sponzoring, můžeme vaší firmu zviditelnit dle domluvených pravidel.

Informace: ZDE

 

 

 

 

Peníze na podporu naší činnosti posílejte na účet Fio banky: 2000716411/2010

PENÍZE